Oplevering van de appartementen staat gepland in het derde kwartaal van 2024.

Bouwupdate

Bekijk hier de status

Bouwupdate – oktober 2023

Alle betonnen funderingselementen (boorpalen) zijn gereed en worden doorgemeten. Alles wordt in gereedheid gebracht om deze maand te starten met de fundering.

De werkvloeren zijn gestort en de wapening wordt aangebracht.

De funderingswerkzaamheden verlopen volgens planning. De contouren worden goed zichtbaar.

Bouwupdate – september 2023

In deze maand worden de betonnen funderingselementen (boorpalen) aangebracht.

Bouwupdate – augustus 2023

De bouwplaats is schoon opgeleverd. De voorbereidingen ten behoeve van de heiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bouwupdate – juli 2023

De sloopwerkzaamheden verlopen volgens planning en zullen net voor het bouwvakreces afgerond zijn.

Bouwupdate – juni 2023

De voorbereidingen voor de demontage- en sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Vanuit duurzaam oogpunt houden we rekening met hergebruik en recycling van materialen. Tijdens de demontagewerkzaamheden worden materialen direct gescheiden.

Bouwupdate – mei 2023

Het vergunningentraject voor de bouw van de 58 appartementen aan de Wolfskamerweg is afgerond. De vergunningen zijn onherroepelijk en de voorbereidingen ten behoeve van de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn in volle gang.